Saturday, December 03, 2016
 

 
Ogledni čas

Aktivno učenje

Čujem, zaboravim.
Vidim, zapamtim.
Uradim, shvatim.

Predajemo, oni zaborave.
Pokažemo, oni zapamte.
Prikažemo, oni shvate.

 
 

 

Pismena priprema za realizaciju nastavnog sata iz Moje okoline

Ogledni čas
 
Predmet: Moja okolina 
Razred: III

Učiteljice: Bašić Edina i Gluščević Lejla 
Nastavna jedinica: Otpad nije smeće-Samostalan i praktičan rad
 
Nastavne metode rada: m. razgovora, ilustrativno-demonstrativna
Nastavna sredstva i pomagala:, plakat, projektor, CD, makaze, ljepilo, papir u boji... 
 
 
 
 
 
JU OŠ " Dobroševići" Sarajevo

:: Monday 11/11/2013 u 01:16
  

Priprema za ogledni čas iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj

Ogledni čas
 
Predmet: Tjelesni i zdravstveni odgoj
Razred: IV-2
Učiteljica: Adisa Ćenanović
 
Nastavna jedinica: Takmičarske igre
Nastavne metode: demonstracija, usmeno izlaganje, praktično vježbanje
Nastavna sredstva i pomagala: grede, čunjevi, strunjače, prepreke, obruč, tangram od stiropola, plakat za rečenice, semafor sa bodovima ekipa,
 
JU OŠ " Dobroševići" Sarajevo

:: Thursday 24/10/2013 u 03:07
  

Priprema za ogledni čas iz predmeta Matematika

Ogledni čas

Predmet:Matematika
Razred i odjeljenje: I-3
Nastavnik: Pršeš Sanela, profesor razredne nastave

Nastavno područje:Skupovi, brojevi, relacije i operacije
Nastavna jedinica: Upoređivanje brojeva, znakovi veće (više) >, manje < i jednako =
 
 
JU OŠ “Avdo Smailović”

:: Thursday 25/04/2013 u 10:00
  

Priprema za ogledni čas iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Ogledni čas
 
Predmet: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost
Razred i odjeljenje: I-5
Nastavnik:Armin Ramić, magistar razredne nastave

Nastavno područje: Nastava početnog čitanja i pisanja
Nastavna jedinica: Učimo glas / veliko i malo štampano slovo C c
 
 

JU OŠ "Avdo Smailović"

:: Wednesday 24/04/2013 u 10:26
  

Priprema za ogledni čas iz matematike

Priprema za ogledni čas iz predmeta matematika
Škola: JU OŠ ''Behaudin Selmanović''
Predmet: Matematika
Razred: VIII

Nastavnik: Mirsad Muharemović, profesor matematike
Nastavna jedinica: Primjena matematičkih znanja u rješavanju praktičnih problema

Priprema za ogledni čas


JU OŠ "Behaudin Selmanović"


:: Tuesday 02/04/2013 u 10:57
  

< Prethodna  1 / 6  Sljedeća >
 
Developed and powered by © 2008 UTIC SarajevoTerms Of UsePrivacy Statement