Sunday, August 18, 2019
 

 
Upute za autore tekstova


Kome je portal namijenjen?

Članci na Portalu za škole trebaju biti od interesa široj obrazovnoj zajednici – učenicima, nastavnicima, roditeljima, kao i svim ostalim zainteresiranima, bez obzira na struku i područje njihova djelovanja.
 
Sadržaj treba biti prilagođen navedenim grupama korisnika iz obrazovne zajednice.
 

Elementi rada
 
- Tekst dužine od 3 do 10 kartica (1 kartica sastoji se od 1800 znakova, uključujući razmake)
Ukoliko se tekst dijeli na poglavlja, svako treba imati naslov
-  5 -10 ključnih riječi
-  Poželjno je priložiti popis literature i/ili URL adresa
-  Eventualni grafički elementi iz teksta u .gif ili .jpg formatu
 
 
Predaja rada
 
Tekstovi se Uredništvu portala dostavljaju isključivo elektronskim putem, u .doc formatu na adresu info@skola.ba, kao prilog e-mailu.
 
Eventualne grafičke dodatke, animacije ili fotografije (.gif ili .jpg format) potrebno je dostaviti odvojeno od teksta, u posebnom prilogu.
 
 
Prava i obaveze
 
Sva prava zadržava autor.
 
Portal za škole ne zahtijeva ekskluzivna prava na objavljivanje i distribuciju članaka. Autor je odgovoran za eventualna ranije ugovorena prava s drugim izdavačima.
 
Uredništvo zadržava pravo izbora članaka za objavu.
 
Uredništvo također zadržava pravo skraćivanja teksta radi prilagođivanja webu kao mediju, ne mijenjajući time smisao i koncepciju teksta.
 
 
Developed and powered by © 2008 UTIC SarajevoTerms Of UsePrivacy Statement