Dogodilo se na današnji dan - 23 maj

1430. - Jovanka Orleanka zarobljena i predata Englezima, koji su je potom izveli na crkveni sud i 1431. osudili na smrt i spalili na lomači.

1514. - U Mađarskoj počela seljačka buna pod vodstvom plemića Đerđa Dože. Četiri mjeseca kasnije ustanak ugušen, Doža ubijen.

1533. - Kenterberijski nadbiskup Tomas Krenmer objavio da je poništen brak kralja Henrija VIII s Katarinom Aragonskom i da je njegovo vjenčanje sa Anom Bolen legalno. To je dovelo do raskida Engleske crkve i Vatikana.

1618. - Pobunom Čeha u Pragu protiv habzburškog cara Ferdinanda II počeo Tridesetogodišnji rat. Razljućeni građani kroz prozor Gradske vjećnice izbacili careve namjesnike, smatrajući ih krivim za rušenje dvije protestantske crkve kod Praga.Pristalice reformacije potom proterale jezuite i organizovale svoju vojsku.

1857. - Umro je Augustin Louis Cauchy francuski matematičar. Bio je profesor matematike i astronomije u Parizu. Smatra se osnivačem teorije funkcija jedne kompleksne varijable. Razvio je teoriju valova u optici, radio na teoriji elastičnosti. Bio je jedan od prvih koji je matematički strogo zasnovao i razvijao infinitezimalni račun.

1906. - U Kristianiji je umro Henryk Ibsen, norveški pisac i dramatičar. Rođen je 20. ožujka 1828. U svojim djelima optužuje društvo i odnose u njemu, posebice nemoral i malograđansku psihologiju. Najvažnija njegova djela su "Nora", "Komedija Ljubavi", "Sablasti" i "Neprijatelj naroda". 

1949. - Osnovana Savezna Republika Njemačka, s Bonom kao glavnim gradom.