Sunday, August 18, 2019
 

 
Rijeke, jezera, izvori Kantona Sarajevo

 

Izvori Kantona Sarajevo

Na prostoru Kantona Sarajevo postoji veliki broj izvora..Veoma su različiti i po vremenu trajanja, pa se mogu okarakterizirati kao oni koji imaju stalni, periodični ili povremeni karakter.

Njihov ukupni broj na teritoriji Kantona iznosi oko 1.383, među kojima su poznatiji: vrela Bosne, vrelo Mošcanice, Željezničko vrelo, vrelo Ljubine, izvor Krupe, Kradenik, Radava voda, Sedrenik, Lađevac, Sveta voda, Bijele vode, Kraljevac i dr.

:: Friday 27/06/2008 u 09:32
  

Jezera Kantona Sarajevo

Na prostoru Kantona Sarajevo se može identificirati oko 25 prirodnih manjih jezera koja su uglavnom nalaze u južnim i jugoistočnim dijelovima. Najvažnija među njima su jezera smještena na sjeveroistoku Treskavice, Veliko, Crno, Bijelo i Platno, zatim Lokvanjsko, Sitničko, Kalajli i dr. Treskavička jezera su najpoznatija među njima i po svojoj ljepoti predstavljaju prave prirodne rijetkosti.

Veliko jezero se nalazi na 1.550.m.n.v. i ujedno je najveće Treskavičko jezero. Ovo jezero se može ubrojiti u skupinu protočnih jezera. Tokom zimskog perioda, ovo jezero, zbog malih dimenzija, biva potpuno zatrpano sniježnim nanosima.

:: Friday 27/06/2008 u 09:31
  

Rijeke Kantona Sarajevo

Prostor Kantona Sarajevo ima razvijenu riječnu mrežu koja gotovo cjelokupno pripada slivnom području rijeke Bosne. Samo krajnji južni dijelovi Kantona pripadaju slivu rijeke Neretve.
 
Postojeća riječna mreža se u odnosu na stalnost može podijeliti na stalne i porodične tokove. Pored rijeke Bosne, Željeznice, Zujevine, Miljacke, Ljubine, Misoče i Stavnje, ostali veći stalni vodotoci su: Tilava, Dobrinja, Bijela rijeka, Crna rijeka, Rakitnica, Mošćanica, Vogošćanska rijeka i dr.
 
Značajni periodični vodotoci su: Brekin potok, Crni potok, Duboki potok, Gajevički potok, Krivački potok, Studeni potok i mnogi drugi.
 
Najveći dio riječen mreže Kantona Sarajevo ima pluvijalno-nivalni tip vodnog režima. Osnovna karakterisika ovog tipa je pojava maksimalnih vodostaja tokom marta i aprila, dok su minimalni vodostaji u mjesecu augustu i septembru.
 
Južni dijelovi prostora Kantona koji pripadaju sistemu rijeke Rakitnice imaju isti tip vodnog režima.

:: Friday 27/06/2008 u 09:31
  

Rijeka Bosna

Bosna je rijeka u Bosni i Hercegovini. Izvire iz kraških vrela u selu Vrutci u blizini Ilidže u podnožju planine Igman  na 500 m nadmorske visine. Sam lokalitet izvora se naziva Vrelo Bosnei poznato je sarajevsko izletište.

Rijeka Bosna protiče centralnim dijelom Bosne, a kod Bosanskog Šamca se ulijeva u rijeku Savu te pripada crnomorskom slivu.

U gornjem toku, od izvora do Zenice protiče kroz Sarajevsko, Visočko, Kakanjsko, i Zeničko polje koja razdvajaju sutjeske. U srednjem toku se probija kroz klisure usječene u čvrste stijene, Vranduk - Nemila i Maglaj - Doboj, a u donjem toku od Doboja do ušća, protiče nestabilnim koritom.

Dolina Bosne spaja Panonsku niziju sa centralnom Bosnom, odakle je dolinom Neretve vezana sa Jadranskim morem. Njome vodi željeznička pruga i automobilski put koji se produžuju u dolinu Neretve. Dolinu Bosne presijeca željeznička pruga i automobilski put Tuzla - Doboj - Banja Luka. U srednjem toku je dolinom Lašve povezana automobilskim putem prema Travniku  i dalje prema Bihaću dok u gornjem toku u dolinu Bosne izbija put Višegrad -Sarajevo

Dolina rijeke Bosne je najnaseljenija oblast Bosne i Hercegovine i čini dom skoro milion stanovnika kao i industrijski centar države. U dolini Bosne se nalaze gradovi Sarajevo, Visoko, Kakanj, Zenica, Zavidovići, Žepče, Maglaj, Doboj, Modriča i Bosanski Šamac.

:: Friday 27/06/2008 u 09:29
  

Rijeka Miljacka

Miljacka je rijeka u srednjoj Bosni i Hercegovini, a najvećim dijelom protiče kroz Sarajevo. Duga je 35,9 kilometera. Paljanska Miljacka (12,9km) izvire u Palama. Mokranjska Miljacka izvire u Kadinom Selu. Nekoliko kilometera istočno od Sarajeva u selu Dovlići, ove dvije pritoke se spajaju u Miljacku. Dalje Miljacka teče na zapad, u Sarajevo, odakle nastavlja svoj put prema rijeci Bosni u koju se uliva.

Mostovi 

Na Miljacki se nalazi više desetina mostova među kojima su najpoznatiji:
  • Kozija ćuprija
  • Šeher-Ćehajina ćuprija
  • Careva ćuprija
  • Latinska ćuprija (Principov most)
  • Ćumurija most
  • Drvenija most
  • Čobanija most
  • Ajfelov most
  • Most Suade i Olge (Vrbanja most)
  • Bosmalov most

:: Thursday 26/06/2008 u 03:22
  

< Prethodna  1 / 1  Sljedeća >
 
Developed and powered by © 2008 UTIC SarajevoTerms Of UsePrivacy Statement