Tuesday, December 23, 2014
 

 
Stručna usavršavanja Minimize

 

Raspored Stručnih aktiva u augustu/ kolovozu 2014. godine.

 

Raspored Stručnih aktiva koji će se održati u augustu / kolovozu 2014. godine.

Preuzeto sa www.ppzsa.ba


:: Wednesday 02/07/2014 u 01:40
  

Stručni aktivi u avgustu/kolovozu 2013 godine

 

Stručni aktivi, avgust/kolovoz 2013 godine

 

Preuzeto sa www.ppzsa.ba


:: Tuesday 09/07/2013 u 11:39
  

Raspored održavanja sastanaka stručnih aktiva/seminara u augustu 2011. godine

Raspored održavanja sastanaka stručnih aktiva/seminara u augustu 2011. godine.
  

        - Osnovne škole

      - Srednje škole 
 

Preuzeto sa www.monks.ba 


:: Friday 19/08/2011 u 03:56
  

Raspored i dnevni red sjednica Stručnih aktiva nastavnika - profesora u augustu 2010. godine

 

Raspored i dnevni red sjednica Stručnih aktiva nastavnika - profesora u augustu 2010. godine

preuzeto sa: http://www.ppzsa.ba


:: Thursday 19/08/2010 u 09:31
  

Izvještaj o realiziranim aktivima za nastavnike/ce razredne nastave III, IV i V razreda Kantona Sarajevo u mjesecu januaru 2010. godine

U skladu sa opisom poslova i radnih zadataka stručnih savjetnika/ca Prosvjetno – pedagoškog zavoda Sarajevo, te obaveza proisteklih iz Godišnjeg plana i programa rada savjetnika/ca i Plana stručnog usavrašvanja nastavnika/ca u toku školske 2009/10. godine, u Centru za edukaciju i nastavne tehnologije realizirana su dva aktiva nastavnika/ca razredne nastave koji rade u III, IV i V razredu, sa sljedećim programom: 

AKTIVNOST:        Kontinuirana edukacija nastavnika razredne nastave Kantona Sarajevo
 
NAZIV TEME:       Prijedlog mjera za unapređenje i poboljšanje odgojno – obrazovnog procesa zasnovanih na rezultatima dosadašnjih užestručnih nadzora u rad nastavnika/ca
 
VRIJEME:             11. januara 2010. godine
 
PODRUČJE :         Obrazovanje
 
 
 
 
 
Vahid Mulic, PPZ Sarajevo

:: Thursday 11/02/2010 u 11:00
  

< Prethodna  1 / 2  Sljedeća >
  
 
Developed and powered by © 2008 UTIC SarajevoTerms Of UsePrivacy Statement