Friday, January 19, 2018
 

 
Prosvjetno-pedagoški zavod Minimize
  
 
Novosti iz PPZ Minimize

 

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

"Stručni ispit za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama  ( u daljnjem tekstu: stručni ispit ) će se polagati u tri ispitna roka u toku jedne kalendarske godine i to u mjesecima: mart, maj, oktobar  od 15. do 30. dana u mjesecu."

Martovski ispitni rok od 15.03 do 31.03.2015.

Prijave se podnose na odgovarajućem NOVOM formularu Prosvjetno-pedagoškog zavoda i s ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo Zavodu (Sarajevo, Terezija 48/III, soba br.8).

Podatke o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika treba navesti u novom obrascu OŠ 7, SŠ 23 - Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 28. 02. 2015. godine. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Cijena stručnog ispita za jednog kandidata je 250 KM, a iznos se uplaćuje u korist Kantona Sarajevo - depozitni račun broj 3380002210019263 kod UniCredit Banke.
 
Kandidat koji na usmenom dijelu ispita "Metodika nastave" nije položio, upućuje se na popravni ispit u narednom ispitnom roku i mora izvršiti dodatnu uplatu u iznosu od 175 KM.( Svrha doznake: Stručni ispit - uplata za popravni ispit iz metodike nastave ).

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita "Primjena propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja" nije položio. upućuje se na popravni ispit u narednom ispitnom roku i mora izvršiti dodatnu uplatu u iznosu od 100 KM. ( Svrha doznake: Stručni ispit - uplata za popravni ispit iz primjene propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja ).

Preuzeto sa www.ppzsa.ba


:: Thursday 15/01/2015 u 09:59
  

Polaganje stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika

 POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
 
"Stručni ispit za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama ( u daljnjem tekstu: stručni ispit ) će se polagati u tri ispitna roka u toku jedne kalendarske godine i to u mjesecima: mart, maj, oktobar od 15. do 30. dana u mjesecu."
 
oktobarski ispitni rok od 15.10 do 30.10.2014.

Prijave se podnose na odgovarajućem NOVOM formularu Prosvjetno-pedagoškog zavoda i s ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo Zavodu (Sarajevo, Terezija 48/III, soba br.8).

Podatke o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika treba navesti u novom obrascu OŠ 7, SŠ 23 - Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika.

 Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 30. 09. 2014. godine
 
 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati
 
Cijena stručnog ispita za jednog kandidata je 250 KM, a iznos se uplaćuje u korist Kantona Sarajevo - depozitni račun broj 3380002210019263 kod UniCredit Banke.

 
Prosvjetno - pedagoški zavod Kantona Sarajevo

:: Wednesday 02/07/2014 u 01:28
  

Polaganje stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika

 

 POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
 
"Stručni ispit za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama ( u daljnjem tekstu: stručni ispit ) će se polagati u tri ispitna roka u toku jedne kalendarske godine i to u mjesecima: mart, maj, oktobar od 15. do 30. dana u mjesecu."
 
martovski ispitni rok od 15.03 do 31.03.2014.

Prijave se podnose na odgovarajućem obrascu Prosvjetno-pedagoškog zavoda i s ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo Zavodu (Sarajevo, Terezija 48/III, soba br.8).

Podatke o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika treba navesti u novom obrascu OŠ 7, SŠ 23 - Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika.

 Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 28. 02. 2014. godine
 
 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati
 
Cijena stručnog ispita za jednog kandidata je 250 KM, a iznos se uplaćuje u korist Kantona Sarajevo - depozitni račun broj 3380002210019263 kod UniCredit Banke.


 
Prosvjetno - pedagoški zavod Kantona Sarajevo

:: Tuesday 12/11/2013 u 02:01
  

Raspored koordinatora u odgojno-obrazovnim ustanovama školske 2013./2014.


Centar za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija, Obala Kulina bana 3
 
Prosvjetno-pedagoški zavod KS

:: Monday 14/10/2013 u 02:44
  

Polaganje stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika

"Stručni ispit za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama ( u daljnjem tekstu: stručni ispit ) će se polagati u tri ispitna roka u toku jedne kalendarske godine i to u mjesecima: mart, maj, oktobar od 15. do 30. dana u mjesecu."

  oktobarski ispitni rok od 15.10 do 31.10.2013.

 
Prijave se podnose na odgovarajućem obrascu Prosvjetno-pedagoškog zavoda i s ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo Zavodu (Sarajevo, Terezija 48/III, soba br.8).

Podatke o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika treba navesti u novom obrascu OŠ 7, SŠ 23 - Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika.
 
 Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 30. 09. 2013. godine
 
 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati
 
Cijena stručnog ispita za jednog kandidata je 250 KM, a iznos se uplaćuje u korist Kantona Sarajevo - depozitni račun broj 3380002210019263 kod UniCredit Banke.

Prosvjetno - pedagoški zavod KS


:: Tuesday 09/07/2013 u 11:30
  

< Prethodna  1 / 6  Sljedeća >
  
 
Developed and powered by © 2008 UTIC SarajevoTerms Of UsePrivacy Statement