Sunday, August 18, 2019
 

 
Ispitni katalozi Minimize

 

Vodiči 2013/2014

Ispitni katalozi su dokumenti u kojima se detaljno objašnjava šta će se ispitivati na eksternoj maturi, na koji način, kako izgledaju ispitna pitanja te koji pribor učenici smiju koristiti. Za svaki nastavni predmet koji se ispituje na ispitima eksterne mature postoji posebni ispitni katalog.

Na kraju svakoga ispitnog kataloga nalazi se primjer ispita kakav će se pisati na eksternoj maturi. Ispitni katalozi se temelje na propisanim nastavnim planovima i programima prema kojima se učenici obrazuju.

 NASTAVNI PREDMET  DOWNLOAD (PREUZIMANJE)
 1. Vodič iz Matematike  Vodic Matematika.pdf (883,27 kb)
 2. Vodič iz Engleskog jezika  Vodic Engleski jezik.pdf (1,24 mb)
 3. Vodič iz Njemačkog jezika  Vodic Njemacki jezik.pdf (1,24 mb)
 4. Vodič iz Arapskog jezika  Vodic Arapski.pdf (1,13 mb)
 5. Vodič iz Francuskog jezika  Vodic Francuski jezik.pdf (935,52 kb)
 6. Vodič iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književosti  Vodic BHS.pdf (1,11 mb)
 7. Vodič iz Historije/povijesti  Vodic Historija.pdf (740,74 kb)
 8. Vodič iz Geografije/zemljopisa  Vodic Geografija.pdf (668,20 kb)
 9. Vodič iz Biologije  Vodic Biologija.pdf (645,83 kb)
 10. Vodič iz Fizike  Vodic Fizika.pdf (877,59 kb)
 11. Vodič iz Hemije/kemije  Vodic Hemija.pdf (1,23 mb)
 12. Vodič iz Informatike  Vodic_Informatika.pdf (1,17 mb)
 13. Vodič Prilagođeni nivoi  Vodic Prilagodjeni nivo.pdf (3,96 mb)

Ispitne kataloge donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i objavljuje ih na stranicama  Ministarstva (mon.ks.gov.ba), kao i na stranicama sistema EMIS.MATURA (www.emis.matura.ba). Gornja tabela predstavlja ispitne kataloge svih predmeta eksterne mature za 2013/14. školsku godinu. Download (preuzimanje) kataloga je slobodno.


:: Friday 31/01/2014 u 01:38
  

Katalozi ispitnih pitanja za eksternu maturu

OPŠTI CILJEVI EKSTERNE MATURE
 
Zakonski osnov za uvođenje eksterne mature predstavlja član 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, kojim je utvrđena obaveza polaganja esksterne mature na kraju devetog razreda osnovne škole, kao i Koncepcija devetogodišnje osnovne škole.
 
Uvođenje eksterne mature je predviđeno za učenike koji s uspjehom završe deveti razred osnovne škole, te će obuhvatiti i učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, koji po principu inkluzivnog odgoja i obrazovanja pohađaju redovne osnovne škole na području Kantona Sarajevo.
 
Model eksterne mature, koji će se u Kantonu Sarajevo primjenjivati od školske 2012/2013. godine, je koncipiran na sljedeći način: svi učenici polažu maturu iz tri obavezna predmeta – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika i prvi strani jezik*), dok preostala dva predmeta učenici biraju iz dvije grupacije i to na način da se iz svake grupacije treba odabrati po jedan nastavni predmet.
 
Radi se o sljedeće dvije grupacije:
 
 
Uspješno organiziranje i provođenje eksterne mature predstavlja kompleksan zadatak, kojem se u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade pristupilo sa maksimalnom odgovornosti i ozbiljnosti.
Naša namjera je, kroz opšte ciljeve eksterne mature, provjeriti znanja, vještine i sposobnosti učenika, koje su stečene tokom pohađanja osnovne škole u devetogodišnjem trajanju.
 
Stečeno znanje učenika, iz gradiva po Nastavnom planu i programu za devetogodišnju osnovnu školu, će se provjeravati kroz eksternu maturu, kao i stepen realiziranja predviđenih nastavnih sadržaja od strane nastavnika u školama.
 
Kvalitet prenesenog znanja učenicima, kao i praktična primjena znanja, takođe predstavljaju opšte ciljeve eksterne mature.
 
Informatička osposobljenost škola, ali i osposobljenost Ministarstva za praćenje savremenih tokova kada je u pitanju informaciona tehnologija, predstavljaju svojevrstan „ispit“ kada su u pitanju opći ciljevi koje želimo ostvariti kroz eksternu maturu.
 
Uspješno organiziranje polaganja ispita u školama je izazov koji je postavljen pred zaposlenike škola i Ministarstvo, jer organizacijski kvalitetno urađen posao, predstavlja značajno olakšanje kada je u pitanju uspješno provođenje ove aktivnosti.
 
Poseban zadatak kojem će se Ministarstvo posvetiti nakon provođenja eksterne mature je evaluacija rezulatata provedenih ispita, koja će u određenoj mjeri pokazati da li su zadani ciljevi eksterne mature pozicionirani na realnim, odnosno objektivnim osnovama i da li je ocjenjivanje učeničkog znanja bilo objektivno ili nije.
 
Izazov koji sa sobom nosi ovaj kompleksan posao će dovesti i do određenih korekcija kada je u pitanju kvalitet realiziranja predviđenih nastavnih sadržaja, da li su ispravno postavljeni ishodi u učenju, u kojoj mjeri je ostvareno kvalitetno usvajanje nastavnih sadržaja od strane učenika, u kojoj mjeri je prisutna opterećenost nastavnih programa nepotrebnim činjenicama i sl.
 
Za sve izrečene dileme i eventualne nejasnoće koje su se pojavile kroz pripremu i provođenje eksterne mature u Kantonu Sarajevo, trenutno ne postoje jednostavni i jedinstveni odgovori, ali vrijeme koje je pred nama će svakako pokazati u kojim segmentima odgojno-obrazovnog rada smo opravdali očekivanja, a koje segmente našeg rada treba unaprijeđivati, s ciljem adekvatnog i kvalitetnog odgoja i obrazovanja naših učenika.
 
OBAVEZNI PREDMETI:
IZBORNI PREDMETI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preuzeto sa mon.ks.gov.ba

 


:: Tuesday 05/03/2013 u 10:35
  

< Prethodna  1 / 1  Sljedeća >
 
Developed and powered by © 2008 UTIC SarajevoTerms Of UsePrivacy Statement