::Login 
   
 June 17, 2018  
Izbornik

 
 Obrazovne ustanoveSrednje škole   
Srednje škole
    

 Srednje škole - općina Centar 

Druga gimnazija
Adresa: Sutjeska 1
Direktor: Seid Alibegović
Tel: 586-361 Fax: 586-371

CONTACT@2gimnazija.edu.ba
http://www.2gimnazija.edu.ba

 

Katolički školski centar – Opća  -realna  gimnazija
Adresa: Mehmed - paše Sokolovića 11
Direktor: Vatroslav Čelar
Tel: 225-775 Fax: 665-521

gimnazija@ksc-sarajevo.com
http://www.ksc-sarajevo.edu.ba

 

Gimnazija Obala Sarajevo                            Adresa: Obala Kulina bana 3
Direktor: Benjamin Hedžić
Tel: 204-300 Fax: 214-960

gimnazijaobala@obala.edu.ba
http://www.obala.edu.ba

Katolički školski centar - Srednja medicinska škola
Adresa: Šenoina 3
Direktor: Vesna Kriste Zovko
Tel: 218 295 Fax: 552-021

ksc.vesnakriste@gmail.com        http://www.ksc-sarajevo.edu.ba

Srednja građevinsko - geodetska škola
Adresa: Franca Lehara 5
Direktor: Hajrudin Ramović
Tel/ fax: 214-543

info@ggs.edu.ba
http://www.ggs.edu.ba

 

Srednja zubotehnička škola
Adresa: Čekaluša 84
Direktor: Elvira Jašarbašić
Tel: 262-180 Fax: 262-180

sztskola@bih.net.ba
http://www.szs.edu.ba

Prva gimnazija
Adresa: Gimnazijska 3
Direktor: Jasmina Melkić 
Tel: 203-567 Fax: 216-685

prva-gim@prva-gimnazija.edu.ba
http://www.prva-gimnazija.edu.ba

 

Srednja mašinska tehnička škola
Adresa: Zmaja od Bosne 8
Direktor: Omer Mulalić
Tel: 275-620 Fax: 275-630

smts@bih.net.ba
http://www.smts.edu.ba

 

Srednja poslovno - komercijalna i trgovačka škola Sarajevo
Adresa: Armaganuša  29
Direktor: Kanita Selmanović-Kulo
Tel: 445-789 Fax: 205-942

ssts@bih.net.ba
http://www.sts.edu.ba

Srednja medicinska škola
Adresa: Tahmiščina 2
V.D. Direktor:  Sadina Kešo
Tel: 666-185 Fax: 202-005

medicinska@yahoo.com
http://www.sms.edu.ba

 

Srednja škola metalskih zanimanja
Adresa: Zmaja od Bosne 8
Direktor: Elmedin Lukač
Tel: 275-600 Fax: 207-369

metalskaskola@bih.net.ba
http://www.ssmz.edu.ba

 

Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo                                        Adresa: Patriotske lige 67a
Direktor: Jasminka Kulić

Tel: 443-987 Fax: 225-625

ssmstsa@bih.net.ba
http://www.ssmstsa.edu.ba

Srednja škola primijenjenih umjetnosti
Adresa: Gimnazijska 11
Direktor: Mensur Porović
Tel: 226-963 Fax: 262-580

sspu@artschoolsa.edu.ba
http://www.artschoolsa.edu.ba

 

 

 

 

 

 

 Srednje škole - općina Stari Grad 

Gazi Husrev-Begova Medresa
Adresa: Sarači 49
Direktor: hfz. mr. Mensur Malkić
Tel: 534-888 Fax: 534-384

sekretar@medresa.ba
http://www.medresasa.edu.ba

 

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
Adresa: Medrese 5
Direktor: Omer Pajević
Tel/fax: 531-675

tekstilnaskola@bih.net.ba
http://www.msts.edu.ba

Srednja muzička škola
Adresa: Josipa Štadlera 1
Direktor: Čičić Melita
Tel/fax: 207-951

musicsch@bih.net.ba
http://www.muzickasa.edu.ba

Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo
Adresa: Dugi sokak 9
Direktor: Fatima  Hodžić-Omerović
Tel: 534-633 Fax: 232-828

sutsds@gmail.com
http://www.msuts-sa.edu.ba

 

Prva bošnjačka gimnazija
Adresa: Petrakijina 22
Direktor: Naida Hota-Muminović 
Tel: 227-096 Fax: 668-212

skola@bosnjackagim.edu.ba
http://www.bosnjackagim.edu.ba

Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 55
Direktor: Suad Alić
Tel: 262-900 Fax: 552-186

mspvps@mspvps.edu.ba  http://www.mspvps.edu.ba

     

 Srednje škole - općina Novo Sarajevo 

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
Adresa: Vilsonovo Šetalište 11
Direktor: Muamer Muratović
Tel/fax: 641-036

info@ssodd.edu.ba
http://www.ssodd.edu.ba

 

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Adresa: Velešići 2
Direktor: Mirsada Čelik
Tel: 561-940 Fax: 561-940

ssskskola@gmail.com
http://www.ssskskola.edu.ba

Treća gimnazija
Adresa: Vilsonovo šetalište 16
Direktor: Senada Salihović
Tel: 724-500 Fax: 724-501

trecagimnazija@lol.ba
http://www.trecagimnazija.co.ba

Elektrotehnička  škola za  energetiku Sarajevo
Adresa:  Zmaja od Bosne 37
Direktor: Samira Karamehić 
Tel: 661-003 Fax: 655-285

noviskre@bih.net.ba
http://www.etssa.edu.ba

 

Srednja ekonomska škola
Adresa: Zmaja od Bosne 39
Direktor: Jadranka Kolar
Tel: 724-610 Fax: 724-618

ekoskola@hotmail.com
http://www.ses.edu.ba

Željeznički školski centar
Adresa: Ložionička 8
Direktor: Ibro Čebirić
Tel: 722-940 Fax: 722-941

zsc@bih.net.ba
http://www.zsc.edu.ba

 

 

 

Srednje škole - općina Novi Grad

Gimnazija Dobrinja
Adresa: Senada Poturka Senčija bb
Direktor: Enver Ahmetspahić 
Tel: 469-825 Fax: 464-284

gimnazijadobrinja@yahoo.com.  http://www.gdobrinja.edu.ba

Srednja elektrotehnička škola
Adresa: Safeta Zajke 2
Direktor: Fahrudin Alihodžić
Tel: 650-989 Fax: 650-998

msets@bih.net.ba
http://www.ets-sa.edu.ba

 

Peta gimnazija Sarajevo
Adresa: Senada Poturka Senčija bb    
Direktor: Sejad Šenderović
Tel/Fax: 235-521

petagimnazija@yahoo.com
http://www.peta-gimnazija.edu.ba

     

 Srednje škole - općina Ilidža

Četvrta gimnazija
Adresa: Mala aleja 69
Direktor: Elvir Korjenić
         Tel/fax: 636-704 Fax: 623-880

cetvrta.gimnazija@gmail.com
http://www.cetvrtagimnazija.edu.ba

 

Srednja tehnička škola
grafičkih tehnologija dizajna i multimedije Ilidža                                    Adresa: Emira Bogunića Čarlija 2
Direktor: Fuad Durgut 
Tel: 764-225 Fax: 764-226

sgts@sgts.edu.ba
http://www.sgts.edu.ba

Tursko – bosanski Sarajevo koledž
Adresa: Bulevar Francuske revolucije bb
Direktor: Hermin Kapetanović
Tel: 944 -115 Fax: 697-102

info@sarajevocollege.ba   http://www.sarajevocollege.com 

 

Međunarodna srednja škola
Adresa: Bulevar Francuske revolucije bb
Direktor: Selami Bingöl
Tel: 944-130 Fax : 782-121

info@internationalschool.ba  http://www.internationalschool.ba

 

 

Srednje škole - općina Ilijaš

Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
Adresa: Kakanjska 16
Direktor: Amir Džafo
Tel: 400-813 Fax: 400-815

mssilijascp@bih.net.ba
http://www.mssilijas.edu.ba

 

"Perzijsko-bosanski koledž sa internatom" u Ilijašu
Adresa: Lješevo b.b.  -  Ilijaš
Direktor: Sead Poturak
Tel: 402-204 Fax: 402-487

per-col@bih.net.ba
http://www.pbk.edu.ba

 
     

Srednje škole - općina Hadžići

 

 

Srednjoškolski centar Hadžići
Adresa: Anđelka Lažetića 17
Direktor: Selver Ejubović
Tel: 421-237 Fax: 420 337

mssha@bih.net.ba
http://www.mssha.edu.ba

 
     

Srednje škole - općina Vogošća

 

 

 

 

Srednjoškolski centar Vogošća
Adresa: Jošanička 119
Direktor: Selmo Lakota
Tel: 432-638 Fax: 432-655

mss1v@bih.net.ba
http://www.mssvogosca.edu.ba

 
     

Srednje škole Specijalne odgojno-obrazovne ustanove - općina Centar

 

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
Adresa: Asima Ferhatovića 2
Direktor: Naim Salkić
Tel: 226-694 Fax: 211-790

cersig@bih.net.ba
http://www.cersig.edu.ba

 
     

Srednje škole Specijalne odgojno-obrazovne ustanove - općina Novi Grad

 

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
Adresa: Lukavička 6
Direktor: Damir Ovčina
Tel: 473-09 Fax: 473-020

damir.ovcina@gmail.com
http://www.czsd.edu.ba

 
     

Specijalne odgojno-obrazovne ustanove - općina Novo Sarajevo

 

Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
Adresa: Azize Šaćirbegović 80
Direktor: Edin Pita
Tel/fax: 655-950

lmr@bih.net.ba
http://www.strucnoobraz.web.ba

 

 

 
 Copyright (c) 2018 Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo  Terms Of Use Privacy Statement