::Login 
   
 July 16, 2019  
Izbornik

 
 Stručno usavršavanje   
Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje

Realizirat će se:

 • Programi stručnog usavršavanja odgajatelja u predškolskim ustanovama
 • Programi stručnog usavršavanja nastavnika razredne nastave - devetogodišnje osnovno obrazovanje
 • Programi stručnog usavršavanja nastavnika razredne i predmetne  nastave, defektologa, pedagoga i psihologa
 • Programi stručnog usavršavanja direktora odgojno - obrazovnih ustanova
 • Programi stručnog usavršavanja stručnih savjetnika Prosvjetno-pedagoškog zavoda
 • Polaganje stručnog ispita za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike
 • Oko 60 sastanaka stručnih aktiva odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika, direktora i pomoćnika direktora
 • Ciklus laboratorijskih vježbi za nastavnike i profesore biologije, fizike, hemije
 • Kursevi za posebne programe i module, kursevi za korišćenje Interneta i softvera u nastavi pojedinih predmeta
 • Projekt "Obuka nastavnika za korišćenje kompjutera u nastavi matematike i prirodnih nauka"
 • Stručno obrazovanje nastavika i profesora engleskog, francuskog i njemačkog jezika, u saradnji s Goetheovim institutom, KulturKontaktom, British Councilom i Centrom Andre Malraux
 • Kurs o prezentacijskim i voditeljskim tehnikama, za stručne savjetnike Prosvjetno-pedagoškog zavoda
 • Projekt "Skrbništvo i ponovno uključenje maloljetnika s posebnim fizičkim i psihičkim potrebama i promocija socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini (zajednički projekt Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije i italijanskih regija Emilija – Romagna i Marche)
 • Učešće na simpozijima, sajmovima, stručnim savjetovanjima u zemlji i inostranstvu  
 
Stručna usavršavanja

 

INFORMATIKA - Izvještaj sa stručnog aktiva

Izvještaj sa stručnog aktiva -seminar nastavnika i profesora informatike


:: Monday 12/03/2012 u 10:42
  

OBRAZOVANJE ZA MIR

U okviru realizacije projekta "Obrazovanje za mir" - Institut za Balkan / OSCE, u saradnji sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom Kantona Sarajevo, održan je seminar u hotelu "Hollywood" - Ilidža, dana 26. 03. 2010. godine, za pedagoge i nastavnike srednjih i osnovnih škola Kantona Sarajevo.

Cilj ovog seminara je da se principi obrazovanja za mir integriraju u sve nastavne predmete osnovnih i srednjih škola.Ovaj projekat je potpisalo 13 ministarstava i podržalo 8 pedagoških zavoda i Zavod za školstvo u Mostaru.

Primjer kako se ovi Obrazovni principi mogu integrirati kroz različite predmete, prezentirana su 3 nastavna časa i to:

Iz predemeta Historija

Iz predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava

Iz predmeta Hemija


:: Monday 29/03/2010 u 01:17
  

Ojačavanje maloljetničke pravde u Bosni i Hercegovini

Stručno usavršavanje u saradnji sa Uredom italijanske korporacije za razvoj u Bosni i Hercegovini.

 

Teme seminara prilagođene učesnicima realizirali su:
 1. Dina Borovina, prof., direktorica Prosvjetno – pedagoškog zavoda: Akcioni plan Vlade Kantona Sarajevo na prevenciji i suzbijanju maloljetničke delinkvencije;
 2. Doc. dr. Muhamed Budimlić, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije: Rezultati istraživanja o maloljetničkoj delinkvenciji u Kantonu Sarajevo;
 3. Prof.dr. Mujo Hasković, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,: Uzroci agresivnosti kod mladih;
 4. Prof.dr. Mirjana Mavrak, vanredni profesor, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta :Umjeće komuniciranja odraslih kao elemenat prevencije maloljetničkog prijestupničkog ponašanja;
    5.    Prof. dr. Alisabri Šabani, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Etiologija maloljetničkog kriminaliteta;
    6.    Prof.dr. Vahid Kljaić, profesor emeritus, Odsjek za socijalni rad, Fakultet političkih nauka:Socijalni rad i socijalne mreže u prevenciji društveno- neprihvatljivog poašanja mladih;
    7.    Mirsada Poturković, dipl. soc. radnik, direktorica Centra za socijalni rad Kantona   Sarajevo: Uloga Centara za socijalni rad u prevenciji delinkvencije.
 

:: Tuesday 22/12/2009 u 11:16
  

Seminar iz Fizike

 


:: Friday 27/02/2009 u 12:21
  

Stručno usavršavanje nastavnika

Stručno usavršavanje nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola za predmet bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost održano je 14. 01. 2009. godine u prostorijama zgrade UNITIC-a, u terminu od 09 do 16 sati.

Iz osnovnih škola bilo je prisutno 180 članova i iz srednjih škola 102 člana. Organizatori ovog sastanka su stručne savjetnice Esma Sarajlić i Edina Murtić.

Dnevni red za stručno usavršavanje (seminar i aktiv):

 1. Uvodno obraćanje stručnih savjetnica Prosvjetno - pedagoškog zavoda KS
 2. Predavanje profesora dr. Muminović Hašima - tema ''Dokimološki aspekti ocjenjivanja u nastavi''
 3. Predavanje doc. dr. Šehović Amele - tema ''Leksika razgovornog bosanskog jezika''
 4. Prezentacija primjene projekta ''Obrazovanje za mir'' u nastavi bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti Kantona Sarajevo
 5. Analiza održanih ogledno-uglednih sati u okviru savjetodavno-konsultativnog rada i dogovori o nastavku aktivnosti
 6. Razno

Izvještaj o sastanku stručnog usavršavanja

 Prosvjetno-pedagoško zavod KS


:: Friday 27/02/2009 u 12:21
  

< Prethodna  1 / 2  Sljedeća >
 
 Copyright (c) 2019 Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo  Terms Of Use Privacy Statement