::Login 
   
 July 16, 2019  
Izbornik

 
 Savjetodavni rad   
Savjetodavni rad
Savjetodavno-instruktivni rad
  • Pružanje stručne pomoći pripravnicima u realizaciji nastavnih planova i programa, primjeni metodičko-didaktičkih zakonitosti i principa u nastavnom radu i primjeni savremenih nastavnih tehnologija i oblika rada u nastavi
  • Pomoć upravi i nastavnicima odgojno-obrazovnih ustanova preporukama i sugestijama u vezi s nabavkom nastavnih sredstava, stručne literature i sl.  
  • Pružanje pomoći nastavnicima u osmišljavanju vannastavnih aktivnosti
  • Saradnja s roditeljima – uključivanje roditelja u školske i općedruštvene oblike borbe protiv zloupotrebe droga i saradnja u rješavanju problema neopravdanog izostajanja s nastav
  • Pravni osnov: zakoni iz oblasti odgoja i obrazovanja
  • Rok: tokom cijele godine

 
Savjetodavno - instruktivni rad po nastavnim predmetima

 

Priprema za čas Fizike

 
Nastavna jedinica: Optička sočiva (leća) 

 Tema: Optika


:: Thursday 07/05/2009 u 05:46
  

Priprema za čas

Priprema časa iz predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost


:: Tuesday 17/02/2009 u 10:59
  

Obrazovanje za mir

Model pripreme za nastavu Nastavna jedinica:“ Antigona “ - lektira


:: Friday 23/01/2009 u 01:47
  

Plan i program po nastavnim predmetima

 


:: Monday 13/10/2008 u 06:07
  

< Prethodna  1 / 1  Sljedeća >
 
Plan i program rada - Razredna, predškolska, inkluzivna nastava

 

Planovi i programi

 


:: Monday 13/10/2008 u 06:26
  

< Prethodna  1 / 1  Sljedeća >
 
 Copyright (c) 2019 Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo  Terms Of Use Privacy Statement