::Login 
   
 August 18, 2019  
Izbornik

 
 PPZUredi - kontakti   
Uredi - kontakti

 

 
Sarajevo, Aleja Bosne srebrne bb Sarajevo, Aleja Bosne srebrne bb Sarajevo, Aleja Bosne srebrne bb

Telefon: 033 279 200
Fax:      033 279 206
E-mail:  ppzsa@ppzsa.ba

 

 

Direktor
Dina Borovina,prof. Tel: 279 200

dina.borovina@mon.ks.gov.ba 

Šef odjeljenja odgojno-obrazovnog 
rada

nije popunjeno

Šef odjeljenja za edukaciju i 
razvoj nastavnih tehnologija
   

nije popunjeno

Spoljni saradnik za njemački jezik
Benjamin Hedžić

Stručni savjetnik za filozofiju,
sociologiju i kulturu religija.
Azemina Bogdanović Tel: 279 217

azemina.bogdanovic@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za hemiju/kemiju
nije popunjeno

 

Spoljni saradnik za arapski jezik
nije popunjeno

Stručni savjetnik za historiju/povijest
nije popunjeno

Stručni savjetnik za fiziku                                                nije popunjeno

 

Stručni savjetnik za informatiku          nije popunjeno

Stručni savjetnik za vjeronauku/vjeronauk
Mina Pleh Tel: 279 221

mina.pleh@mon.ks.gov.ba

 

Stručni savjetnik za tjelesni i zdravstveni odgoj i sport/šport
nije popunjeno

Stručni savjetnik za muzički/glazbenu kulturu
Meliha Husić Tel: 279 222

meliha.husic@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za biologiju
Muvedeta Jusufbegović Tel: 279 203

muvedeta.jusufbegovic@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za matematiku

nije popunjeno

Stručni savjetnik za psihologiju i pedagogiju
Vesna Alić Tel: 279 210

vesna.alic@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnici za razvoj i unapređenje nastavno-stručnog rada   Zlata Bosnić       Tel: 279 215

zlata.bosnic@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnici za razvoj i unapređenje nastavno-stručnog rada                                              

Indira Mešković Tel: 562 134

indira.meskovic@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za likovnu kulturu
Fikret Lukač Tel: 562 138

fikret.lukac@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za francuski jezik    nije popunjeno

Stručni savjetnik za razrednu nastavu
Vahid Mulić Tel: 279 214

vahid.mulic@mon.ks.gov.ba       

Stručni savjetnik za engleski jezik
Bičakčić Vera Tel: 279 223

vera.bicakcic@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za elktro struku   nije popunjeno

Stručni savjetnik za predškolski odgoj
Ismeta Brajlović Tel: 279 208

ismeta.brajlovic@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za geografiju/zemljopis
nije
popunjeno

Stručni savjetnik za građevinsko-geodetsku i drvno-šumarsku struku nije popunjeno

Šef odjeljenja zajedničkih poslova                  nije popunjeno

Stručni savjetnik za ekonomsku, ugostiteljsko-turističku i trgovinsku struku
Nusreta Slinić Tel: 562 135

nusreta.slinic@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za zdravstvenu, poljoprivredno-veterinarsku i prehrambenu struku                                         nije popunjeno

Stručni savjetnici za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost                                 

nije popunjeno

                      

Stručni savjetnik za mašinsku i saobračajnu struku                             Alija Grabovica 562 134

alija.grabovica@mon.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za tehnički odgoj                                                         nije popunjeno
     

 
 Copyright (c) 2019 Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo  Terms Of Use Privacy Statement