::Login 
   
 June 17, 2018  
Izbornik

 
 Obrazovne ustanovePredškolske ustanove   
Predškolske ustanove

  

JU "Djeca Sarajeva"
Adresa: La Benevolencija br. 4
Telefon: 033 213 529, 033 213 529

 judjecas@gmail.com  info@djecasarajeva.edu.ba

V.D. Direktor: Jasmina Čongo

Općina Stari Grad 

Biseri
Adresa: Očaktanum 60
Telefon: 033 536 220

Bajka
Adresa: Vrbanjuša 138
Telefon: 033 531 649

Pčelica
Adresa: Jekovac 1 
Telefon: 033 233 430
      

 

 Općina Centar

Šareni Voz
Adresa: Odobašina 10
Telefon: 033 206 517
Slavuj
Adresa: Josipa Vancaša 25
Telefon: 033 663 676 
Višnjik
Adresa: Bolnička 38
Telefon: 033 203 255
Leptirići
Adresa: Kranjčevićeva 23
Telefon: 033 206 598
Lane
Adresa: Hermana Koste 3
Telefon: 033 202 981
Vrapčić
Adresa: Husrefa Redžića 5
Telefon: 033 205 004
Skenderija
Adresa: Skenderija 2
Telefon: 033 208 234
Makovi
Adresa: Maka Dizdara 12
Telefon: 033 220 211
Iskrica
Adresa: Patriotske lige 16
Telefon: 033 202 851
 

Općina Novo Sarajevo 

Rosice
Adresa: Paromlinska 7
Telefon: 033 525 028
Kekec
Adresa: Ferde Hauptmana 36
Telefon: 033 616 331
Mašnica
Adresa: Kemala Kapetanovića 25
Telefon: 033 661 505
 
Košuta
Adresa: Aleja Lipa 49
Telefon: 033 617 322
Aprilski Cvjetovi
Adresa: Envera Šehovića 1 
Telefon: 033 650 483
 

Općina Novi Grad 

Lastavica
Adresa: Gradačačka 145
Telefon: 033 641 542

Dunje
Adresa: Brčanska bb
Telefon: 033 648 984
Labudovi
Adresa: Prvomajska 41
Telefon: 033 643 194
Srećica
Adresa: Dobrinjske bolnice 4
Telefon: 033 460 527
Dječiji grad
Adresa: Olimpijska bb
Telefon: 033 469 591
 Zeko
Adresa: Adema Buće bb
Telefon: 033 644 880

Općina Ilidža 

Radost - Hrasnica
Adresa: A. Bojovića bb
Telefon: 033 698 338
 

Općina Hadžići 

Ribica
Adresa: Igmanski put 85
Telefon: 033 422 733
 

Općina Vogošća 

Trešnjica
Adresa: Omladinska 12
Telefon: 033 433 881
 

Općina Ilijaš 

Ilijaš
Adresa: 19.  Juli  bb
Telefon: 033 402 217
 
   

Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje"Amel i Nur"
Adresa: Hamze Ćelinke 1
Telefon: 033 523 550 
Direktor: Edisa Habota

nur@amelinur.ba

 

PU "Bilingual Nursery School"
Adresa: Trebinjsa 8a
Tel/fax: 033 973 091  Direktor: Naeem Sajjad Cheema

bilingualnursery@hotmail.com

 

PU "Sunce"
Adresa: Sutjeska 1
Telefon: 033 586 365  061 034 023 Direktor:  Saida Džafić

vrtic.sunce@gmail.com

 

PU "Behar"
Adresa: Lješevo bb, Iijaš
Telefon: 033 402 587  Direktor: Elma Jašarević  

pubehar@gmail.com

 

Predškolska ustanova"AN-NUR" Sarajevo
Adresa: Anđelka Lazetića 38  
Telefon:/ Fax 033 428 365 Direktor: Eldin Ždralović

Vrtić "AN-NUR" Hadžići, tel: 033 428 366

Vrtić "SAN" Stari Grad , tel: 033 446 333

Vrtić "CICIBAN" Novi Grad,  tel: 033 543 413 

vrtic@nur.ba

 

PU "Palčić"
Adresa: Jukićeva do br. 1  
Telefon: 033 219 142 Direktor: Efidin Karić

palcic.efak@bih.net.ba

 

Predškolska ustanova u sastavu SOS-Društvenog centra ''Hermann Gmeiner''
Adresa: Semira Frašte bb  
Telefon: 033 465 671 Direktor: Azemina Vuković

azemina.vukovic@sos-ds.ba

 

Privatna predškolska ustanova "Bloom"
Adresa: Nalina bb  
Telefon: 033 207 899 Direktor: MAËLYS  Isabelle de RUDDER

dzenita.omercic@bloom.edu.ba

 

KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Adresa: Bjelave 52  
Telefon: 033 209 044 Direktor: Saudin Đurđević

dombjelave@hotmail.com 

 

PU "Dječji vrtić Sveta Obitelj"
Adresa: Nikole Šopa 50 b  
Telefon: 033 471 411 Direktor: s. Kata Ostojić

vrtic@caritas-sarajevo.ba

 

PU "Dječji vrtić Srce"
Adresa: Bjelave 54  
Telefon: 033 275 700 Direktor: s. Manda Pršlja

sestre.smi1@bih.net.ba

 

 PU "Pony"
Adresa: Alipašina 37  
Telefon: 033 205 532 Direktor: Adnan Dado Čaušević

kontakt@pony.ba

 

 PU "Tvornica radosti"
Adresa: Ferhadija 10b  
Telefon: 033 261 777 Direktor: Karim Hebib

igraonicatvornicaradosti@gmail.ba

 

PPU "The International Montessori House"
Adresa: Avde Smajlovića 9  
Telefon: 033 718 140 Direktor: Lamia Kacila

info@montessorihouse.ba

 

 PU "The Sunshine International Pre-School"
Adresa: Dobojska 6  
Telefon: 033 944 163 Direktor: Isak Özturk

info@sunshine.ba

 

PU "BONUM"
Adresa: Alipašina 22A   
Telefon: 033 565 255 V.D. Direktor: Biljana Begović

info@vrticbonum.org

 

Vrtić "Sunce u Mjedenici"
Adresa: Mjedenica 34   
Telefon: 033 207 962 Direktor: Selmir Hadžić

mjedenica@hotmail.com

 

Predškolska ustanova "Hokus Pokus"
Adresa: Kranjčevićeva 13   
Telefon: 061 347 658 Direktor: Lana Jahić

jahic.lana@gmail.com

 

PPU "Osmijeh"
Braće Begića bb   
Telefon: 033 219 073  Direktor: Melika Krgo

osmijehvrtic@gmail.com

 
   

PPU "Kids Land"
Džemala Bijedića 2   
Telefon: 080 022 231 Direktor: Elma Džafić

info@kidsland.ba

 
   

Predškolska ustanova "Sretno djetinjstvo" Sarajevo
Adresa: Džemala Bijedića br. 297A   
Telefon: 033 695 013 Direktor: Amna Hadžikadunić-Bukvić

sretnodjetinjstvo2016@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Copyright (c) 2018 Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo  Terms Of Use Privacy Statement