::Prijava 
   
 veljača 23, 2018  
Izbornik

 
 Novosti   
Novosti iz PPZ-a

 

Polaganje stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika

Thumbnail

 POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

"Stručni ispit za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama  ( u daljnjem tekstu: stručni ispit ) će se polagati u tri ispitna roka u toku jedne kalendarske godine i to u mjesecima: mart, maj, oktobar  od 15. do 30. dana u mjesecu."
 
martovski ispitni rok od 15.03 do 31.03.2017.
Prijave se podnose na odgovarajućem NOVOM formularu Prosvjetno-pedagoškog zavoda i s ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo Zavodu (Sarajevo, Aleja Bosne srebrne bb, soba br. C602).
Podatke o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika treba navesti u novom obrascu OŠ 7, SŠ 23 - Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika.

 Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 28. 02. 2017. godine

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati

Cijena stručnog ispita za jednog kandidata je 250 KM, a iznos se uplaćuje u korist Budžet Kantona Sarajevo - depozitni račun broj 3380002210019263 kod UniCredit Banke.Vrsta prihoda: 722631.Budžetska organizacija: 2101001.Kandidati koji sami uplaćuju naprijed navedeni iznos,neophodno je da na uplatnici navedu šifru općine na kojoj stanuju.
 

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita "Metodika nastave" nije položio, upućuje se na popravni ispit u narednom ispitnom roku i mora izvršiti dodatnu uplatu u iznosu od 175 KM.( Svrha doznake: Stručni ispit - uplata za popravni ispit iz metodike nastave ).

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita "Primjena propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja" nije položio. upućuje se na popravni ispit u narednom ispitnom roku i mora izvršiti dodatnu uplatu u iznosu od 100 KM. ( Svrha doznake: Stručni ispit - uplata za popravni ispit iz primjene propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja ).
Podizanje Uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Pravilnik o polaganju Stručnog ispitaVeličina655 K
Downloads4
Datumsri 12.14.2016 @ 10:15
AutorEmir Gazdic
E-mailppzsa@ppzsa.ba

    
Direktroica PPZ-a, Dina Borovina . prof. - PREZENTACIJE

Thumbnail

INTERKULTURALIZAM

MINE I NUS

ČAPLJINA-IDENTITET

 

 

 Veličina2606 K
Downloads0
Datumpon 12.20.2010 @ 12:46
AutorEmir Gazdic
E-mailppzsa@ppzsa.ba

    
PowerPoint prezentacije predavača

Thumbnail

Projekat  "Ojačavanje maloljetničke pravde u Bosni i Hercegovini"  Seminar za pedagoge srednjih škola

 1. Utjecaj tjelesnih aktivnosti na razvoj mladih, Bajro Grozdanić
 2. Konteks mentalnog zdravlja i pregled stanja u oblasti mentalnog zdravlja, Dr. Goran Čerkez
 3. Prevencija mentalnih poremećaja i patologije u ponašanju tokom razvoja mlade ličnosti, Dina Borovina
 4. Biološke osnove psihičkih poremećaja, Muvedeta Jusufbegović
 5. Faktori rizika po mentalno zdravlje u srednjim školama, Nevzeta Stevanović
 6. Rano otkrivanje nepoželjnih oblika ponašanja kod djece i adolescenata, Irina Puvača
 7. Porodični sistem roditelja, Amira Gradinčić

Projekat  "Podrška akcijama u korist djece i mladih u stanju potrebe i pod rizikom u Bosni i Hercegovini"  Seminar za direktore, pedagoge i koordinatore odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova Kantona Sarajevo

 1. Dijete, vanjski svijet i psihički poremećaji, Prof.dr. Vera Daneš-Brozek
 2. Konteks mentalnog zdravlja i pregled stanja u oblasti mentalnog zdravlja, Dr. Goran Čerkez
 3. Rano otkrivanje nepoželjnih oblika ponašanja kod djece predškolskog uzrasta, Irina Puvača
 4. Dječiji emocionalni i socijalni razvoj, Dina Borovina
 5. Socijalne kompetencije i ponašanje djece predškolske dobi, Dina Borovina 
 6. Prepoznavanje i zadovoljavanje potreba djece - uslov prevencije nepoželjnih oblika ponašanja, Ismeta Brajlović
 7. Utjecaj muzike na pravilan rast i razvoj djece predškolske dobi, Nihada Čolić
 8. Uloga stranog jezika u prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja u predškolskom periodu, Vera Bičakčić
 9. Informacije o centrima za mentalno zdravlje i njihova uloga u Kantonu Sarajevo, Dr. Aida Hadžibajrić 

 Veličina73 K
Downloads0
Datumsub 03.06.2010 @ 03:32
AutorEmir Gazdic
E-mailppzsa@ppzsa.ba

    
Spisak učenika generacije 2008/2009. Kantona Sarajevo

Thumbnail

 

 


Veličina52 K
Downloads1
Datumpon 06.22.2009 @ 11:13
AutorEmir Gazdic
E-mailppzsa@ppzsa.ba

    
Ogledni sat iz hemije – Laboratorijski ogledi

Thumbnail

 Ogledni sat iz hemije – Laboratorijski ogledi

U okviru kontinuirane stručne saradnje Prosvjetno-pedagoškog zavoda i škola Kantona Sarajevo, u Centru za edukaciju i razvoj nastavne tehnologije PPZ-a, stručna savjetnica za hemiju  Hiba Sikirić, prof. je sa radnom grupom profesora gimnazija pripremila set laboratorijskih ogleda. To su vježbe atraktivne za učenike, koje su popraćene snažnim vizuelnim efektima. Vježbe nisu obavezne po propisanom Nastavnom planu i progrmu, ali imaju za cilj da učenike animiraju za eksperimentalni rad i unesu osvježenje u nastavu hemije. Pripremljeni ogledi demonstrirani su u formi oglednog sata, 1. XII 2008. godine u kabinetu za hemiju Prve gimnazije. Oglede su izvodili profesori koji su ih pripremili. Času su, kao posmatrači, prisustvovali svi profesori gimnazija i škola zdravstvene struke, kao i izvjestan broj nastavnika osnovnih škola.

Članovi radne grupe: Edina Hodžić - Treća gimnazija. i Prva gimnazija., Reuf Bajrović - Peta gimnazija, Jasmina Bandić - Gimnazija Hadžići, Amira Okerić - Prva bošnjačka gimnazija, Sakiba Mašić - Prva bošnjačka gimimnazija, Muška Memišević - Gazi Husref-begova medresa, Suada Kahriman - Gimnazija Dobrinja, Zoja Zubić - Gimnazija Dobrinja i Stanislava Marjanović - Druga gimnazija Sarajevo
 


Veličina16 K
Downloads2
Datumpon 05.18.2009 @ 02:09
AutorEmir Gazdic
E-mailppzsa@ppzsa.ba

    
< Prethodna  1 / 3  Sljedeća >
 
 Copyright 2008 by PPZ, developed by UTIC Sarajevo  Uvjeti uporabe Izjava o privatnosti